Licznik odwiedzin : 1812369
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie PR dla miasta Rzeszów
Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów Print

ul. Hetmańska 45d,
35-078 Rzeszów;

Biuro Podawcze   - tel. 17 50 61 100

fax 17 50 61 103

email: miastorzeszow@-spam-rzeszow.po.gov.pl *

 Numery telefonów bezpośrednie:

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów: p.f. Renata Krut-Wojnarowska: tel. 17 50 61 132

Z-ca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów: p.f. Paweł Król: tel. 17 50 61 132

Biuro Podawcze   - tel. 17 50 61 100

Sekretariat 4 Ds. -  tel. 17 50 61 127

Sekretariat 5 Ds. -  tel. 17 50 61 130

Sekretariat 6 Ds. -  tel. 17 50 61 128

Sekretariat 9 Ds. -  tel. 17 50 61 131

Wokandy           -  tel. 17 50 61 124

Sprawy zawieszone, Ko i Di -  tel. 17 50 61 105

 

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów znajduje się miasto Rzeszów z wyłączeniem osiedli Baranówka i Nowe Miasto.

 

UWAGA: SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH. PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA. Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury mogą być  składane osobiście w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.

* Prosimy przed wysłaniem e-maila o usunięcie tekstu -spam- z adresu

Zmieniony ( 05.02.2016 )
 

home search