Licznik odwiedzin : 1166438
Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie Print

ul. Lisa Kuli 20,
35-959 Rzeszów;

Centrala: 17 85 84 302;
fax: 17 85 33 746

email: rzeszow@-spam-rzeszow.po.gov.pl *

 


Prokurator Rejonowy: p.f. Edyta Lenart

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Dorota Sokołowska-Mach


Przyjmowanie interesantów - Zarządzenie nr 2/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie znajduje się miasto Dynów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz osiedli Baranówka i Nowe Miasto z terenu miasta Rzeszów.


 

UWAGA: SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH. PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA. Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury mogą być  składane osobiście w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.

* Prosimy przed wysłaniem e-maila o usunięcie tekstu -spam- z adresu

Zmieniony ( 25.06.2015 )
 

home search