Licznik odwiedzin : 1809385
Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie Print

ul. Lisa Kuli 20,
35-959 Rzeszów;

Biuro podawcze tel. 17 50 61 154
fax: 17 85 33 746

email: rzeszow@-spam-rzeszow.po.gov.pl *

 


Prokurator Rejonowy: p.f. Edyta Lenart

Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Dorota Sokołowska-Mach

 

Numery telefonów bezpośrednie:

Prokurator Rejonowytel. 17 50 61 150
Z-ca Prokuratora Rejonowegotel. 17 50 61 150
Biuro Podawczetel. 17 50 61 154
Sekretariat 1 Ds.tel. 17 50 61 164
Sekretariat 2 Ds. tel. 17 50 61 166
Sekretariat 3Ds i 8Ds tel. 17 50 61 167
Wokandy tel. 17 50 61 163
Sprawy zawieszone tel. 17 50 61 162


Przyjmowanie interesantów - Zarządzenie nr 2/15 z dnia 23 stycznia 2015 roku

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie znajduje się miasto Dynów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz osiedli Baranówka i Nowe Miasto z terenu miasta Rzeszów.


 

UWAGA: SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH. PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA. Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury mogą być  składane osobiście w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.

* Prosimy przed wysłaniem e-maila o usunięcie tekstu -spam- z adresu

Zmieniony ( 31.07.2015 )
 

home search